Storfläckigt bandfly
Noctua interposita (Hübner, 1789)

Storfläckigt bandfly Noctua interposita T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Noctua interposita (Hübner, 1789). Storfläckigt bandfly är en migrerande art som hittills har tagits från Sk till Up. Vingbredd 39-45 mm. Larven lever på diverse gräs och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer