Lundskuggvecklare
Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)

Lundskuggvecklare Olindia schumacherana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Olindia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10536)Olindia schumacherana (Fabricius, 1787). Lundskuggvecklare förekommer sällsynt från Sk till Ds. Vingbredd 11-16 mm. Larven lever i maj juni i en omvikt bladkant på svalört, skogsbingel, gullpudra m. fl. , förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix ulmana Hübner, 1822

Mediafiler på webben
Läs mer