Vitbandad gräsfjäril
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)

Vitbandad gräsfjäril Chazara briseis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Chazara briseis vitbandad gräsfjäril
Chazara briseis (Linnaeus, 1764), hane, hona, undersida. Vitbandad gräsfjäril har tagits i Sk en gång 1963. Vingbredd 45-65 mm. Larven lever på gräs, förpuppning på marken i ett tunt spinn.

Mediafiler på webben
Läs mer