Parasitsvampmal
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)

Parasitsvampmal Triaxomera parasitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Triaxomera parasitella (Hübner, 1796). Parasitsvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 15-19 mm. Huvudhår gulaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunbeige med mörkbruna punkter och fläckar spridda över vingytan. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på skogsmarker.

Associationer

Värdväxter: Fomes fomentarius, Inonotus hispidus, Trametes versicolor.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen och på natten.

Livscykel

Flyger i maj-juli. Larven är vitaktig med mörkbrunt huvud. Den lever på diverse trädtickor.

Utbredning

Påträffas sällsynt huvudsakligen i kusttrakter från Skåne till Dalarna. I övriga Norden finns den i östra Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer