Ängsnätfjäril
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758). Ängsnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever främst på svartkämpar men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer