Glimmalmätare
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Glimmalmätare Eupithecia venosata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eupithecia venosata (Fabricius, 1787), hane, hona, larv. Glimmalmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ås. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever i frukterna på smällglim , förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer