Treprickigt buskfly
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)

Treprickigt buskfly Amphipyra tragopoginis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759). Treprickigt buskfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-41 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer