Vitribbat fältfly
Tholera decimalis (Poda, 1761)

Vitribbat fältfly Tholera decimalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tholera decimalis (Poda, 1761). Vitribbat fältfly förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse gräs, förpuppning i en kokong bland gräsrötter. Synonym Bombyx popularis Fabricius, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer