Skogsekshöstmal
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)

Skogsekshöstmal Ypsolopha sylvella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767). Skogsekshöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-19 mm. Huvud beige, mellankropp brunbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ockrabruna med en svagt utdragen spets. Ett svagt vattrat mönster löper över hela vingytan. Från bakkanten löper två mörkbruna snedstreck. Bakvingar grå. Skiljer sig från Ypsolopha alpella genom att de mörkbruna snedstrecken sträcker sig till framkanten.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-oktober. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en gulaktig kokong på stammen eller ett nedfallet blad.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer