Enbärsmal
Argyresthia praecocella Zeller, 1839

Enbärsmal Argyresthia praecocella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia praecocella Zeller, 1839. Enbärsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar svagt glänsande gulbruna. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på betesmark och öppna miljöer där det växer enbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Juniperus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven lever på en, inuti de gröna bären vars cirkelrunda hål visar att bäret är angripet, förpuppning i en rosa kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Värmland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer