Ockragul rovmätare
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)

Ockragul rovmätare Crocallis elinguaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Crocallis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758). Ockragul rovmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 37-43 mm. Larven lever på diverse buskar och träd, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer