Midsommarblåvinge
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)

Midsommarblåvinge Aricia artaxerxes T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793), hane, undersida. Midsommarblåvinge förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på näva, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer