Skiktdynemott
Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)

Skiktdynemott Apomyelois bistriatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10732)Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887). Skiktdynemott förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 15-25 mm. Larven lever från september till maj i skiktdynsvamp på björk som oftast uppträder efter skogsbränder, förpuppning i björkstammen.

Mediafiler på webben
Läs mer