Svartbrunt ljungmott
Pyla fusca (Haworth, 1811)

Svartbrunt ljungmott Pyla fusca T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pyla.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 9106)Pyla fusca (Haworth, 1811). Svartbrunt ljungmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever från oktober till maj i ett spinn av ljung, blåbär och pil, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer