Spjutaftonfly
Acronicta cuspis (Hübner, 1813)

Spjutaftonfly Acronicta cuspis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta cuspis (Hübner, 1813), hane, larv. Spjutaftonfly förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 37-41 mm. Larven lever på al, förpuppning i murket trä.

Mediafiler på webben
Läs mer