Cinnobermott
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)

Cinnobermott Ancylosis cinnamomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836). Cinnobermott förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 19-24 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad av fetknopp och fältmalört, förpuppning i en kokong i anslutning till rotbladen.

Mediafiler på webben
Läs mer