Fållad lövskogsbredvecklare
Capua vulgana (Frölich, 1828)

Fållad lövskogsbredvecklare Capua vulgana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Capua.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10520)Capua vulgana (Frölich, 1828). Fållad lövskogsbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 13-19 mm. Larven i juli till oktober i sammanspunna blad av bl. a. al, avenbok, rönn, hallon och blåbär, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix flavillaceana Hübner, 1817 homonym

Mediafiler på webben
Läs mer