Skogslönnsguldmal
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)

Skogslönnsguldmal Phyllonorycter platanoidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936). Skogslönnsguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår vita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita i spetsdelen gulaktiga. Vid mitten ett vinklat, gulaktigt tvärband som är mörkkantat. Utanför finns ytterliga ett starkt vinklat tvärband som ansluter till en mörkkantad spetsfläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter acerifoliellus men skiljer sig genom det inre tvärbandet som är böjt i en spetsig vinkel hos sistnämnda. Från P. geniculellus skiljer den sig genom det inre tvärbandet där den spetsiga vinkeln är utdragen mot vingspetsen.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar och parker där det växer skogslönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer platanoides.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina på skogslönn, ibland i bladets spets som då böjes om. Förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Phyllonorycter platanoidella Mina av Skogslönnsguldmal Phyllonorycter joannisi i lönnblad.

Mediafiler på webben
Läs mer