Vårmätare
Epirranthis diversata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Vårmätare Epirranthis diversata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Epirranthis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epirranthis diversata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, larv. Vårmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 31-45 mm. Larven lever på asp, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer