Mållmalmätare
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)

Mållmalmätare Eupithecia simpliciata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809). Mållmalmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever på målla, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer