Gråbandad lövmätare
Scopula immorata (Linnaeus, 1758)

Gråbandad lövmätare Scopula immorata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scopula immorata (Linnaeus, 1758), hane. Gråbandad lövmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever på gråbo, fältmalört och rölleka, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer