Vinbärsbladskärare
Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)

Vinbärsbladskärare Alloclemensia mesospilella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Alloclemensia.)
(prep 10090)Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854). Vinbärsbladskärare.

Beskrivning

Vingbredd 10-14 mm. Huvudhår gula. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkt purpurbruna med gulaktigt skimmer. På vingens framkant finns två gulaktiga fläckar samt en motsvarande på bakkanten. En bit från vingens bas finns ett gulaktigt tvärband som ibland är avbrutet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns säkrast i vinbärsodlingar.

Associationer

Näringsväxter: Ribes.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger från mitten av juni till början av juli. Larv lever på vinbär och kan uppträda som skadegörare i vinbärsodlingar. Äggen sticks in i bladen. Den unga larven gör först en gångmina därefter skär den ut bladbitar och tillverkar en hylsa. I denna kryper den omkring och äter av bladen tills den blir fullvuxen. Den sänker sig då ned på marken och övervintrar.

Utbredning

Är sällsynt påträffad i norra Sverige, samt i fjällkedjan. I övriga Norden finns den på en lokal i Danmark, norra Norge och Finland Synonym Incurvaria quadrimaculella Höfner, 1900 Mina och bladsäck av Vinbärsbladskärare Alloclemensia mesospilella i vinbärsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer