Ängsdvärgmal
Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Ängsdvärgmal Trifurcula subnitidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843). Ängsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-6 mm. Huvudhår samt krage gråbruna, ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna grovfjälliga, spräckligt gråbruna, på undersidan har hanen en avlång, gul fläck. Bakvingar grå, hos hanen med en sammetsliknande fläck av doftfjäll på undersidan.

Biologi

Habitat

Finns på såväl fuktig som torr ängsmark där det växer käringtand.

Associationer

Näringsväxt: Lotus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-augusti, förmodligen två generationer. Larven är gul och gör en gångkmina i stjälken med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är ockragul.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Dalarna. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer