Färgkullekorgmal
Metzneria santolinella (Amsel, 1936)

Färgkullekorgmal Metzneria santolinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Metzneria santolinella (Amsel, 1936). Färgkullekorgmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 8-15 mm. Larven lever i blomhuvuden på färgkulla, förpuppning i blomhuvudet. Synonymer Metzneria consimilella Hackman, 1946, Metzneria paucipunctella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer