Brunpucklig trågspinnare
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)

Brunpuckligt trågspinnarfly Nola confusalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847). Brunpuckligt trågspinnarfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och lövträd, förpuppning i en från underlaget inblandad kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer