Allmän frostfjäril
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)

Allmän frostfjäril Operophtera brumata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758). Allmän frostfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd hane 24-31 mm, hona med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer