Skogslönnsdvärgmal
Stigmella aceris (Frey, 1857)

Skogslönndvärgmal Stigmella aceris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella aceris (Frey, 1857). Skogslönndvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-5 mm. Huvudhår svarta, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, knappt halva framvingelängden. Hanen har en gulbrun analtofs. Framvingar brungula med ett silver- eller guldglänsande tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på lövskogslokaler med skogslönn.

Associationer

Näringsväxt: Acer platanoides, A. campestre.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti-september. Larven är grön och gör en lång gångmina där exkrementerna fyller upp gången helt. Unga minor är svåra att upptäcka eftersom exkrementerna har samma färg som bladet. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer från Blekinge till Gästrikland huvudsakligen längs kusten. I övriga norden finns den på några få lokaler i Danmark, samt södra Norge men saknas i Finland. Mina av Skogslönndvärgmal Stigmella aceris i Skogslönnblad.

Mediafiler på webben
Läs mer