Vattrad enbarrsmal
Argyresthia dilectella Zeller, 1847

Vattrad enbarrsmal Argyresthia dilectella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia dilectella Zeller, 1847. Vattrad enbarrsmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vattrade i ljusgrått och brunt. På bakkanten en mörk snedfläck. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på sandmark och öppna miljöer där det växer enbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Juniperus.

Beteende

Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever på en, minerar i skotten som torkar ut och dör, förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer