Guldgul frostmätare
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)

Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799). Guldgul frostmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 33-42 mm honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer