Tulkörtsfly
Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Tulkörtsfly Abrostola asclepiadis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775). Tulkörtsfly förekommer sällsynt från Bl till Me. Vingbredd 29-38 mm. Larven lever på tulkört, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer