Allmänt pilfly
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)

Allmänt pilfly Brachylomia viminalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Brachylomia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776). Allmänt pilfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbred 27-35 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad på pil, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer