Torvmossemetallfly
Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)

Torvmossemetallfly Syngrapha microgamma T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Syngrapha microgamma (Hübner, 1823). Torvmossemetallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-32 mm. Larven lever på bl. a. dvärgbjörk, odon och pors, förpuppning i en gråaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer