Tvärlinjerat backfly
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)

Tvärlinjerat backfly Agrochola circellaris T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766). Tvärlinjerat backfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer