Vattrad sumpvecklare
Bactra furfurana (Haworth, 1811)

Vattrad sumpvecklare Bactra furfurana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bactra furfurana (Haworth, 1811). Vattrad sumpvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-18 mm. Larven lever i april maj i stjälken på säv, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer