Blekgult ängsmott
Udea lutealis (Hübner, 1809)

Blekgult ängsmott Udea lutealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Udea lutealis (Hübner, 1809). Blekgult ängsmott förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever i maj juni på diverse örter som tistlar, vädd, malört m. fl. , förpuppning i en kokong mellan blad.

Mediafiler på webben
Läs mer