Kvadratmott
Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kvadratmott Udea olivalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Udea olivalis (Denis & Schiffermüller, 1775). Kvadratmott förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever från september till maj på bl. a. nässlor, syska, skräppa och humle, förpuppning mellan två blad eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer