Vaxgul lavspinnare
Setema cereola (Hübner, 1803)

Vaxgul lavspinnare Setema cereola T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Setema.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Setema cereola (Hübner, 1803). Vaxgul lavspinnare förekommer sällsynt från Ög till To. Vingbredd 18-31 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer