Blåfläckad lövmätare
Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Blåfläckad lövmätare Scopula decorata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Scopula decorata (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Blåfläckad lövmätare förekommer sällsynt från Sk till GS. Vingbredd 22-25 mm. Larven lever på timjan, förpuppning i ett tunt spinn mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer