Ekpraktmal
Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Ekpraktmal Carcina quercana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Carcina.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10304)Carcina quercana (Fabricius, 1775). Ekpraktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i ett tunt spinn på bladen av bl. a. ek, hagtorn, rönn och fläder.

Mediafiler på webben
Läs mer