Violettgrå fältmätare
Thera obeliscata (Hübner, 1787)

Violettgrå fältmätare Thera obeliscata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thera obeliscata (Hübner, 1787). Violettgrå fältmätare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 23-30 mm. Larven lever på tall, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.

Mediafiler på webben
Läs mer