Sotfläckvecklare
Rhopobota naevana (Hübner, 1817)

Sotfläckvecklare Rhopobota naevana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhopobota naevana (Hübner, 1817). Sotfläckvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad av äpple, slån, hagtorn, vägtorn, rönn m. fl. , förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer