Ljust hallonjordfly
Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)

Ljust hallonjordfly Diarsia florida T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Diarsia florida (F. Schmidt, 1859). Ljust hallonjordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer