Tandfly
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Tandfly Phlogophora meticulosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Phlogophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758). Tandfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 47-52 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer