Äppelbarkvecklare
Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)

Äppelbarkvecklare Enarmonia formosana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Enarmonia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
prep MC 3827Enarmonia formosana (Scopoli, 1763). Äppelbarkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever från september till juni i barken på fruktträd och rönn, förpuppning i näringsväxten. Synonym Phalaena woeberiana Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer