Ekkronmal
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Ekkronmal Bucculatrix ulmella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix ulmella Zeller, 1848. Ekkronmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår brungula, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungula, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Utanför vingens mitt finns en bred, mörkbrun, snedställd fläck på framkanten samt en på bakkanten. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i hagmarker, bergknallar och dikeskanter där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är grågrön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Gästrikland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Ekkronmal Bucculatrix ulmella i ekblad.

Mediafiler på webben
Läs mer