Större tallbarrsmal
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839

Större tallbarrsmal Cedestis gysseleniella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cedestis gysseleniella Zeller, 1839. Större tallbarrsmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Huvudhår gråbruna. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbrunt spräckliga med två orangebruna tvärband, samt ett otydligt, uppdelat band mot vingspetsen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i tallskogar.

Associationer

Näringsväxt: Pinus sylvestris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer