Svart fjällknoppvecklare
Apotomis fraterculana Krogerus, 1946

Svart fjällknoppvecklare Apotomis fraterculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis fraterculana Krogerus, 1946. Svart fjällknoppvecklare förekommer sällsynt från Hr till To. Vingbredd 16-17 mm. Larven är okänd men antas leva på björk.

Mediafiler på webben
Läs mer