Trepunktpraktmal
Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Trepunktpraktmal Telechrysis tripuncta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Telechrysis.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
(prep 10306)Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828). Trepunktpraktmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever troligen i murken ved.

Mediafiler på webben
Läs mer