Svartgrått björkbladmott
Ortholepis betulae (Goeze, 1778)

Svartgrått björkbladmott Ortholepis betulae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ortholepis betulae (Goeze, 1778). Svartgrått björkbladmott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad av björk, förpuppning i en kokong under bark.

Mediafiler på webben
Läs mer