Röd aspguldmal
Phyllonorycter sagitellus (Bjerkander, 1790)

Röd aspguldmal Phyllonorycter sagitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter sagitellus (Bjerkander, 1790). Röd aspguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-10 mm. Huvudhår gråvita. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna orangebruna till svagt rödaktiga. På framkanten två till fyra ljusa hakar och två till fyra hakar på bakkanten. På vingspetsen en utdragen, mörk fläck. Bakvingar grå. Fjärilen är lik Phyllonorycter apparellus men skiljer sig bland annat genom ljusare huvudhår och den oftast rödaktiga grundfärgen.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer asp.

Associationer

Näringsväxt: Populus tremula.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-oktober samt efter övervintring till juni. Larven lever i en rund, undersidig mina, ofta rödaktig, förpuppning i vit kokong.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Röd aspguldmal Phyllonorycter sagitellus i aspblad.

Mediafiler på webben
Läs mer